Toppbild
Våra tjänster
Telefon och kalkylator

Bokföring

  • Löpande bokföring
  • Momsredovisning
  • Skattedeklarationer för arbetsgivaravgifter
  • Avstämningar
  • Månadsbokslut
  • Budget inklusive likvidetsbudgetering
Vi hjälper till med den löpande bokföringen som avslutas med ett avstämt månadsbokslut samt momsredovisningarna och skattedeklarationer. För att kunna följa företags utveckling hjälper vi till att ta fram budget och ser hur kassaflödet kommer att vara i framtiden.