Toppbild
Våra tjänster
Telefon och kalkylator

Bokslut/Årsredovisning

  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Delårsrapporter
  • Kontrollbalansräkningar
Vid årets slut upprättar vi bokslut och därtill höra årsbokslut eller årsredovisning. För aktiebolag lämnar vi över klara årsredovisningshandlingar för revision.