Länkar

Almi Erbjuder finansiering och rådgivning när du är på gång att starta ett företag eller om du vill utveckla ditt företag.

BAS Kontoplanen Här kan du ladda ner BAS kontoplanen.

Bokföringsnämnden BFN har till uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Bolagsverket Här hittar du information samt dokument när du ska starta ett företag.

Driva eget Tidning med artiklar för dig som driver ett eget företag.

Skatteverket Information och blanketter från skatteverket.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsorganisation för redovisningskonsulter.

Valutakurser Här hittar du hjälp om du ska räkna ut olika valutakurser.