Toppbild
Länkar

Telefon och kalkylator
 • Almi
  • Erbjuder finansiering och rådgivning när du är på gång att starta ett företag eller om du vill utveckla ditt företag.
 • BAS Kontoplanen
  • Här kan du ladda ner BAS kontoplanen
 • Bokföringsnämnden
  • BFN har till uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.
 • Bolagsverket
  • Här hittar du information samt dokument när du ska starta ett företag.
 • Driva eget
  • Tidning med artiklar för dig som driver ett eget företag.
 • Skatteverket
  • Information och blanketter från skatteverket.
 • Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
  • Redovisningsorganisation för redovisningskonsulter.
 • Valutakurser
  • Här hittar du hjälp om du ska räkna ut olika valutakurser.