Bokslut / Årsredovisning

Vid årets slut upprättar vi bokslut och därtill höra årsbokslut eller årsredovisning. För aktiebolag lämnar vi över klara årsredovisningshandlingar för revision.

  • Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Delårsrapporter
  • Kontrollbalansräkningar
Rex-sigill-vi-arbetar-enligt srf_auktoriserad  Bokföring av ehandel