Bolagsbildning

Bolagsbildning

Vid bildning av företag hjälper vi till med att upprätta handlingarna till bolagsverket och skattemyndigheterna. Vi hjälper till när ni ska ombilda handelsbolag eller den enskilda firman till aktiebolag.

  • Bolagsbildning AB
  • Firmaregistrering av enskild firma och handelsbolag
  • Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket, F-skatt
  • Ombildningar

Ekonomisk rådgivning

Vi hjälper till med analys av företagets ställning och framtida utveckling och hjälper dig att driva ditt företag lönsammare.

Boka ett möte med oss!
    srf_auktoriserad