Löneadministration

Den löpande lönehanteringen sköter vi utifrån tidrapporter etc, upprättar lönebesked med utbetalningsunderlag. Vi sänder ut lönebesked till de anställda.

  • Lönebearbetningar
  • Betalfiler till bank
  • Lönebesked
  • Kontrolluppgifter, utdelning, räntor

Boka ett möte med oss!
    srf_auktoriserad